REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁOCKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
 do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sieradz

na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.       1

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

od 4 czerwca 2018r.

do 8 czerwca 2018r.

2.       2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

od 11 czerwca 2018r.

do 14 czerwca 2018r.

3.       3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018 r.

do 15 czerwca 2018 r.

4.       4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia    w postaci pisemnego oświadczenia

do 13 kwietnia 2018 r.

do 22 czerwca 2018 r. 

5.       5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2018 r.

do końca sierpnia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz

na rok szkolny 2018/2019 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.       1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

 

od 4 czerwca 2018r.

do 8 czerwca 2018r.

 

2.       2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

 

od 11 czerwca 2018r.

do 14 czerwca 2018r.

 

3.       3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018 r.

do 15 czerwca 2018 r.

4.       4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia     w postaci pisemnego oświadczenia

do 13 kwietnia 2018 r.

do 22 czerwca 2018 r. 

5.       5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2018 r.

do końca sierpnia 2018 r.

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego.

 Regulamin rekrutacji do klasy 1.

Uchwała XXVII  Rady Gminy Sieradz

Oświadczenie- załącznik do Uchwały XXVII

 

 WNIOSKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1
Wzór wniosku: Karta zgłoszenia dziecka  do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 2
Wzór wniosku: Karta zgłoszenia dziecka  do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

Załącznik nr 3
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Załącznik nr 4
Wzór deklaracji o kontynuacji uczęszczania  do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 5
Wzór deklaracji o kontynuacji uczęszczania do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

Załącznik nr 6
Wzór oświadczenia rodziców do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Załącznik nr 7
Wzór oświadczenia rodziców  do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 8
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o  zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej studiujących w trybie dziennym/prowadzących gospodarstwo rolne