KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018

   

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4.09.2017

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. - 31.12.2017

3.

Ferie zimowe

29.01-11.02.2018

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.-3.04.2018

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

31.10, 2.11, 22.12.2017

4.04, 30.04, 2.05, 4.05, 1.06. 2018

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – ( święta państwowe)

 

01.11.2017, 6.01.2018,

1,3.05.2018

 

8.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

  22.06.2018

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych.